Ölçütler

EN 1073-1
Koruyucu giyecekler- Radyoaktif kirlenmeye karşı- Bölüm 1: Radyoaktif parçacık kirlenmesine karşı giyecekler
EN 1073-2
Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi-Kısım 2:Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan kor. giysi
EN 1082-1
Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar-Zincir zırhtan yapılmış eldivenler ve kolluklar
EN 1082-2
Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar-Zincir zırh dışındaki malzemeden
EN 1146
Bir başlıkla birlikte kullanılan kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum aparatı-Kurallar,deney,işaret
EN 1149-1
Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler-Bölüm 1: Yüzey öz direnci (deney metotları ve kurallar)
EN 1149-2EN 1149-5
Koruyucu eldivenler – Elektrostatik özellikler – Bölüm 5 : Malzeme performans ve tasarım özellikleri
EN 1150
Profesyonel olmayan kullanım için görülebilme özelliğine sahip giyecekler – Deney metotları ve özellikler
EN 12477
Kaynakçılar için koruyucu eldivenler
EN 12941
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar
EN 12942
Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları-Özellikler,deney,işaret
EN 13034
Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6)
EN 13356
Amatör kullanım için görünebilirlik aksasurları özellikler ve deney metotları
EN 136
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Tam yüz maskeleri – Özellikler, deneyler, işaretleme
EN 13832-1
Kimyasallara karşı koruyucu ayak giyecekleri – Terimler ve deney metotları
EN 13832-2
Kimyasal şartlara dayanıklı ayak giyecekleri-Laboratuvar şartlarında kimyasal maddelere dayanıklı ayak giy. Özellikler
EN 13832-3
Laboratuvar şartlarında kimyasal maddelere karşı çok yüksek dirençli ayak giyeceklerine ilişkin kurallar
EN 140
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Yarım maskeler ve çeyrek maskeler- Özellikler, deneyler, işaretleme
EN 14052
Yüksek performanslı sanayi tipi kasklar
EN 14058
Koruyucu giyecekler – Soğuk ortamlara karşı koruma için giyecek parçaları
EN 14126
Koruyucu giyecekler – Patojen organizmalara karşı – Performans özellikleri ve deney metotları
EN 143
Koruyucu solunum cihazları-Toz süzgeçleri-Özellikler, deneyler ve işaretleme
EN 14328
Güçle çalışan bıçakların kesiklerine karşı koruma sağlayan eldivenler ve kolluklar – Kurallar ve deney metotları
EN 14387
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Gaz filtreleri ve birleşik filtrele- Gerekler, deneyler ve işaretleme
EN 14404
Kişisel koruyucu donanım – Diz çökme konumunda çalışma için diz koruyucular
EN 14605
Sıvı kimyasallara karşı koruma kıyafetleri – Tip 3, Tip 4, Tip PB (3) ve Tip PB (4) sıvılara karşı dayanıklı kıyafetler için performans standartları
EN 14605+A1EN 149
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler
EN 16523-1
EN 166
Kişisel göz koruması – Özellikler
EN 169
Kişisel göz koruması – Kaynakçılık ve ilgili teknikler için filtreler- Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım
EN 170
Kişisel göz koruması – Ultraviyole filtreler -Geçirgenlik özellikleri vetavsiye edilen kullanım
EN 171
Kişisel göz koruması – Kızıl ötesi filtreler – Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım
EN 172
Kişisel göz koruması- Güneşe karşı koruyucu filtreler- Sanayide kullanım için
EN 1731
Kişisel göz koruması – Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları
EN 175
Kişisel göz koruması – Kaynak Siperleri, Başlıklar
EN 1827
Gazlara ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı ,ayrılabilir filtreli yarım maskeler
EN 1836
Genel kullanım amaçlı güneş gözlükleri ve güneşe karşı koruyucu filtreler ve güneşin doğrudan gözlenmesi için filtreler
EN 340
Koruyucu giyecekler – Genel özellikler
EN 342
Koruyucu giyecekler – Soğuğa karşı koruma için giyecek takımları ve parçaları
EN 343
Koruyucu giyecekler – Yağmura karşı koruma
EN 352-1
İşitme koruyucuları – Genel kurallar – bölüm 1: Kulak kapatıcılar
EN 352-2
İşitme koruyucuları – Genel kurallar – Bölüm 2: Kulak tıkaçları
EN 352-3
İşitme koruyucuları-Genel kurallar-Bölüm 3:Endüstriyel güvenlik kaskına takılmış koruyucu kulaklıklar
EN 352-4
İşitme koruyucuları – Güvenlik kuralları ve deneyler – bölüm 4: Seviyeyebağlı kulak kapatıcıları
EN 352-5
İşitme koruyucuları – Güvenlik kuralları ve deneyler – bölüm 5: Aktif gürültüyü azaltan kulak kapatıcıları
EN 352-6
İşitme koruyucuları – Güvenlik kuralları ve deneyler – bölüm 6: Elektriksel ses girişli kulak kapatıcıları
EN 352-7
İşitme koruyucuları – Güvenlik kuralları ve deneyler – Bölüm 7: Seviyeye bağlı kulak tıkaçları
EN 352-8
İşitme koruyucuları – Güvenlik kuralları ve deneyler – Bölüm 8 : Eğlenceamaçlı radyo kulaklıkları
EN 353-2
Yüksekten düşmeye karşı – Bölüm 2: Esnek bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici
EN 354
Kişisel koruyucu donanım – Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı – Bağlama tertibatı
EN 355
Kişisel koruyucu donanım – Yüksekten düşmeye karşı – Enerji absorplayıcılar
EN 358
Yüksekte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemek için-Tutma sistemleri, çalışma konumu için kemerler ve halatlar
EN 360
Kişisel koruyucu donanım – Yüksekten düşmeye karşı – Geri sarmalı tipte düşme önleyiciler
EN 361
Kişisel koruyucu donanım – Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı – Tam vücut kemer sistemleri
EN 362
Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Bağlayıcılar
EN 363
Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Düşmeye karşı kişisel koruyucu sistemler
EN 365
Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu don.-Kullanma tal.,bakım ,muayene, tamir,işaretleme,ambalajlamaya ait kurallar
EN 374-1
Koruyucu eldivenler – Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı – Bölüm 1: Terimler ve performans kuralları
EN 374-2
Koruyucu eldivenler – Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı – Bölüm 2: Nüfuziyete karşı direncin tayini
EN 374-3
Koruyucu eldivenler-Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı- Bölüm 3: Kimyasal madde geçirgenliğine direncin tayini
EN 379
Kişisel göz koruması – Otomatik kaynak filtreleri
EN 381-11
Koruyucu giyecekler – Zincirli el testeresi kullananlar için – bölüm 11:Vücut üst kısmı koruyucuları için kurallar
EN 381-5
Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için bölüm 5 bacak koruyucular için özellikler
EN 381-7
Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için – bölüm 7: Zincirli testere koruyucu eldivenleri için kurallar
EN 381-9
Koruyucu giyecekler – Zincirli el testeresi kullananlar için – Bölüm 9: Zincirli testere koruyucu tozlukları – Özellikler
EN 388
Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler
EN 397
Endüstriyel emniyet baretleri
EN 405+A1EN 407
Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı koruyucu eldivenler
EN 420+A1
EN 421
Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı
EN 469:2005+A1:2006
İtfaiyeciler için koruma kıyafetleri – İtfaiyeciler için koruma kıyafetiperformans standartları
EN 471
Profesyonel kullanım için yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek – Deney metotları ve özellikler
EN 50321
Elektriksel yalıtımlı ayak giyecekleri – Alçak gerilim tesislerinde çalışmak için
EN 50365
Alçak gerilim tesislerinde kulanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıklar
EN 511
Soğuğa karşı koruyucu eldivenler
EN 531
Koruyucu giyecekler-Isıya maruz kalan endüstri çalışanları için (iffaiyeci ve kaynakçı elbiseleri hariç)
EN 533
Koruyucu giyecekler – Isı ve aleve karşı korunma – Sınırlı alev yayılma özelliğine sahip malzemeler ve giyecekler
EN 60903
Eldivenler – Yalıtkan malzemeden – Gerilim altında çalışma
EN 61340-5-1EN 61482-1-2
Gerilimlere karşı koruma – Elektrik kaçaklarının ısıl tehlikelerine karşı koruyucu kıyafetler – Materyal ve kıyafete ait kaçaktan koruma sınıfının belirlenmesi (kutu testi)
EN 659 Koruyucu eldivenler – İtfaiyeciler için
EN 702
Koruyucu giyecekler-Isı ve aleve karşı koruma-Deney metodu: Koruyucu giyecek veya malzemelerinde temas ısısı geçişi
EN 795
Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Ankraj cihazları
EN 812
Sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklar
EN 813
Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Otuma kuşağı
EN 943-1
Koruyucu giyecekler – Sıvı aerosoller ve katı parçacıklar dâhil sıvı ve gaz hâlindeki kimyasal maddelere karşı -Bölüm 1
EN 943-2
Koruyucu giyecekler – Sıvı aerosoller ve katı parçacıklar dâhil sıvı ve gaz halindeki kimyasal maddelere karşı – Bölüm 2
EN ISO 10819
Mekanik titreşim ve şok-El,kol titreşimi-Eldivenden el ayasına geçen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için met.
EN ISO 11611
Koruyucu giyecekler – Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan
EN ISO 11612
Tekstil – Gömleklik kumaşlar – Örme – Özellikler
EN ISO 13688EN ISO 13982-1
Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler – Bölüm 1
EN ISO 13982-2
Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler-Bölüm 2
EN ISO 13998
Koruyucu giyecekler – Bıçak batması ve kesmesine karşı koruyucu önlükler, pantolonlar ve yelekler
EN ISO 14116
Isıya ve aleve karşı koruma – Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme grupları ve giyecekler
EN ISO 17249
Zincirli testereyle kesmeye dirençli güvenlik ayakkabıları
EN ISO 20345
Kişisel koruyucu donanım – Emniyet ayak giyecekleri
EN ISO 20346
Kişisel koruyucu donanım – Koruyucu ayak giyecekleri
EN ISO 20347
Kişisel koruyucu donanım – İş ayak giyecekleri
EN ISO 20349
Kaynak ve döküm sırasında ergimiş metal sıçramasına ve ısıl risklere karşı koruyucu ayakkabı-Özellikler ve deney metodu
EN ISO 20471
Yüksek görünürlü kıyafetler – Test metodu ve standartları
EN 374
Koruyucu eldivenler-Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı- Bölüm3: Kimyasal madde geçirgenliğine direncin tayini
RIS 3279 TOMEN 12492

Özellikler

2in1 ceket2in1 pantolon3in1
4in1 ceket4in1 pantoloncoolway
su geçirmez fermuarsu geçirmeznefes alır
rüzgar geçirmezyağ geçirmezteflon
ters çevrilebilir dizaynreflektif aksesuarlaristeğe bağlı dikim
enerji emici topukkaymaz tabansu geçirmez üst yüzey
burun koruyucuısıya karşı dirençli tabansoğuğa karşı koruma
çelik ara tabannefes alır üst yüzeyyağa karşı direnli taban
ESDkompozit burun koruyucuderi
tabakalı deritekstiluzun kesim imkanı
çizilmeye karşı kaplamabuğulanmazeşzamanlı kullanım imkanı
uzunluk ayarlı saplaraçı ayarlı saplardelinmez
anti statik ayakkabılargıdalarla kısa süreli temas